La mística

Allò que m'han inspirat les paraules de Panikkar:

És a través de la mística, a través del camí del cor, que és possible l'adveniment de la Gràcia a les nostres vides. És el silenci -la capacitat de la vacuitat- la que ens possibilita la desidentificació amb l'ego quotidià i ens obre el cor, al ment, l'ànima i l'esperit a Déu, al Tot, a l'Absolut o como bonament se li anomeni.
La mística és una camí femení, un deixar fer a la vida, la naturalesa de la naturalitat taoista, un confiar plenament en al benevolença , la bellesa, la veritat i la unitat de Tot.
La mística neix del silenci, que dóna lloc a la Paraula, que és la Veritat si prové del Cor [l'únic lloc d'on pot provenir el realitat].
Sols lliurant-nos al Misteri és que podem copsar-lo. Sols provant de no entendre'l és que el coneixerem.

No hay comentarios: