Cortesia del Joan

L'energia en qualsevol nivell existeix només en relació amb una altra energia. Si en la meva vida quotidiana la meva energia no és canalitzada o utilitzada, aquesta serà malversada. L'acció positiva és necessària tot el temps. Vigilància constant. L'ego es resisteix a ser emprat al servei d'una cosa superior; així que es mou d'un costat a l'altre, mantenint la seva importància, preocupat pels seus comptes: ferides del passat, memòries agradables i plaers futurs. Necessito preguntar-me, a quina funció serveix la meva energia? En altres paraules, a què serveixo?

No hay comentarios: